Psikolog Ne Yapar?

Psikolog Ne Yapar?

Online Terapi

Psikolog,üniversitelerin edebiyat fakültelerinden lisans mezunu olan, yüksek lisans yaparak psikolojinin alt alanlarında uzmanlaşan kişilere verilen ünvandır. Ruhsal sorunlarla ilgilenen psikologlar, yaşanan sorunlara yönelik birtakım testler uygulama, sorunları konuşarak danışmanlık hizmeti verme gibi yetkileri bulunmaktadır.

Her geçen gün yaşam şartları daha zorlu hale gelmektedir. Bundan ötürü, bireylerin kaygıları artmakta, sorunlarla baş etme mekanizmaları zayıflamaktadır. Sorunların boyutu büyüdükçe, kaygı, korku, çaresizlik gibi duygular daha da yukarı çıkmaktadır. Beylikdüzü’nde Özel Yüksel Aile Danışmanlık Merkez’inde biz psikologlar, bireylerin yaşam kalitelerine arttırmaya, yaşadıkları gündelik sorunların üstesinden gelebilmeleri için danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Daha genel anlamıyla, psikiyatri desteğine kıyasla biz psikologlar daha gündelik yaşam problemlerini ele almaktayız.Örneğin, iş stresi, anksiyete sorunları, panik atak, takıntılar, evlilik ve ilişki sorunları, yas-kayıp süreci, boşanma vb. gibi konuları ele almaktayız.

Leave a Reply

Your email address will not be published.