Beylikdüzü Depresyon Terapi

Beylikdüzü depresyon terapi yöntemleri en etkin tedavi olarak kullanılmaktadır. Depresyon tanısı konulan hastalarda öncelikli olarak terapi yöntemlerine başvurulmaktadır. Terapi yöntemlerinin yeterli gelmediği durumlarda ise destekleyici olarak ilaç tedavisine geçilmektedir.

Depresyon terapi yöntemleri denildiğinde en çok kullanılan yöntem bilişsel terapi depresyon tedavisi yöntemidir. Bu terapide kişiyi depresyona sürükleyen nedenler tayin edilerek bunların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Beylikdüzü Depresyon Terapi

Depresyon Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi

Depresyon tedavisinde bilişsel davranışçı terapi ile bireylerin çocukluk dönemlerinde yaşadıkları önemli terapiler tespit edilerek bunun üzerine bir tedavi şeması oluşturulmaktadır. Bu süreçte dört temel aşama ele alınmaktadır. Etkili bir bilişsel davranışçı tedavide;

  • Sorunun bilişsel-davranışçı formülasyonu hazırlanır.
  • Bu formülasyona en uygun tedavi hazırlanır.
  • Bireyin tedaviye uygunluğu tespit edilir.
  • Birey bu detaylar hakkında bilgilendirilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne İşe Yarar?

Bilişsel davranışçı terapi depresyon tedavisinde başvurulan bir yöntemdir. Depresyon bilişsel davranışçı terapi ile hedeflenen bireylerin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerinin yeniden şekillendirilmesi ve olumlu düşüncelere dönüştürülmesidir. Bu terapi yöntemi depresyon ile birlikte birçok önemli psikolojik rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır.

Bireyler bazen duygusal ve davranışsal olarak zorluklar yaşayabilmektedir. Bu zorluklar bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarında kurulan ilişkini yanlış inanışlara yol açmasına neden olabilir. Bu yanlış inanışlar beraberinde bireyi bazı şartlanmalar ya da koşullanmaya itebilir. Bu durumda oluşan olumsuz düşünceler bilişsel davranışçı terapi ile tedavi edilir.

Klinik uygulamada bilişsel davranışçı terapi depresyon için uygulanan oldukça etkin bir yöntemdir. Ancak depresyon ile birlikte panik atak, anksiyete, obezite, şizofreni, bipolar bozukluk ve bağımlılıklar gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde başarı sağlamaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi ile Metakognitif Tedavi Farkı

Depresyon metakognitif terapi bilişsel davranışçı terapiden farklı tutulmaktadır. Çünkü metakognitif tedavi sosyal ve fiziksel algı ile bağlantılı inançlara odaklanmak yerine bireylerin bu düşüncelere nasıl yanıt verdiğine odaklanır. Ve bu tedavide tamamen gerçekliğe dair hatalı düşüncelerin devam etmesine neden olan üst bilişsel süreçler işlenir. Zaten metakognitif tedavinin Türkçe karşılığı üst biliş terapi anlamına gelmektedir.

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Nöral Terapi Bağlantısı

Nöral terapi bireylerin vejetatif sinir sistemine etki eden bir enjeksiyon yöntemidir. Bu yöntem vücudun tamir sistemlerini devreye sokarak kendi kendini tedavi etmesine olanak sunmaktadır. İnsanların hastalıklarının ve dinmeyen ağrılarının temelinde vejetatif sinir sistemi yer almaktadır. Burada biriken hasarlar beraberinde birçok rahatsızlığın da nedeni olmaktadır. Dolayısıyla ruhsal olarak yaşanan sorunların çözümü noktasında nöral terapi depresyon tedavisi için kullanılan bir yöntem olmaktadır.

Beylikdüzü depresyon terapi yöntemleri ile ruhsal rahatsızlıklarınızın önüne geçebilirsiniz. Bu rahatsızlıkların tamamen kesilmesini ya da minimum düzeye düşmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Yüksel Danışmanlık ve Gelişim Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz.