Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi (BDT)

Kişinin farklı durumlarda verdiği tepkilerin otomatik olmadığı, bu tepkilerin arkasında belli bir öğrenme sürecinin olduğu düşünülür. Bireyin zihninde işe yaramayan (işlevsiz) düşüncelerin ve inançların olduğunu kabul eder.  Bu öğrenme süreci, belli durumlara şartlanma, belli durumların kişi için ödül veya ceza oluşturması, modelleme gibi yollarla olur. Bu işlevsiz düşünce ve inançlar, kişinin duygu ve davranışlarını etkiler. Aynı durum, değişik kişilerde değişik tepkilere neden olur. Bu da, kişinin belli bir duruma otomatik olarak tepki vermediğini, söz konusu durumun onda belli duygu ve düşünceleri harekete geçirdiğini gösterir. Tüm bu sürece neden olan kişinin zihnindeki iç seslerdir. Ancak iç sesler, geçmişten gelen bir dış sestir.

Örneğin, karar vermekte zorlanan biriysem, onay almadan bir işi yapamıyorsam, kıyafet seçerken bile zorluk yaşıyorsam, geçmişte, çocukluk döneminden gelen dış sesler zaman içinde kendimi inandırdığım iç seslere dönüşmüştür.  Annemin bana söylediği “yanlış yapmamalısın, her zaman bir işi yapmadan önce büyüğüne danış” cümlelerini sıklıkla duymuşsam ya da okul zamanında öğretmenimin arkadaşımın her doğru davranışını ödüllendirdiğini ancak her yanlışında sert ve hoş olmayan sözler ya da davranışlarıyla görmüşsem yetişkinliğimde onay almanın doğruluğu ile hareket ederim.

Duygusal zorluklar yaşayan kişilerin de, bazı yanlış inanışları ve şartlanmaları olduğu kabul edilir. Örneğin, kişi kendisinin sevilmeye değer olmadığına inanır, yetersizlik hissi kişinin hiçbir şeyi hak etmeyeceğine ve başkaları tarafından değer görmeyeceğine inanmasına neden olur. Bu nedenle de, kişinin arkadaş bulma şansı çok zayıftır.
Bilişsel/Davranışçı Terapi, kişinin bu yanlış inanışlarını fark etmesini, bunların nasıl oluştuğunu keşfetmesini amaçlar. Daha sonraki aşamada ise kişinin yanlış inanışlarını değiştirebilmesi ve kendisini rahatsız eden davranış kalıplarından kurtulabilmesi için kendisiyle bazı çalışmalar yapılır ve bazı somut ödevler verilir. Kişiden öğrendiği şeylerin yerine başka davranış kalıpları koyması istenir. Terapinin sonunda, kişinin kendisiyle ilgili gerçekçi inanışlar geliştirebilmesi ve kendini mutsuz eden inanış ve davranış kalıplarını tümüyle bırakabilmesi beklenir.

BDT Hangi Sorunlarda Yardımcı Oluyor?

 • Depresyon
 • Panik Bozukluğu
 • Sosyal Fobi
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Fobiler (Uçak Fobisi vb.)
 • Madde Kullanımı
 • Davranım Bozukluğu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Alışkanlık Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Kronik Sırt Ağrısı
 • Çift Sorunları
 • Aile Sorunları
 • Komplike Yas
 • Öfke Kontrolü
 • Stres Yönetimi
 • Kıskançlık
 • Öz Güven Problemleri vb.