Korona Sürecinde Çocuğun Dünyasında Oyunun Yeri

[cmsmasters_row][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text]

Uzman Psikolog Hayal Kesimel Çeçen 

 

Korona Sürecinde Çocuğun Dünyasında Oyunun Yeri

Bugünlerde yaşadığımız sıra dışı süreçte, hepimiz birçok değişime ve değişikliğe maruz kaldık. Tüm yetişkinlerde olduğu gibi, çocukların da bu süreci anlamaya ve anlamlandırmaya ihtiyacı oldu. Ebeveynler, kendileri de böyle bir süreçle ilk kez karşı karşıya geldikleri için çocuklarına psikolojik boyutta rehberlik etmede zorlanabilirler. Dünya çapında yaşanan olaylardan sonra normalleşmenin bir anda olamayacağı ve zamana yayılacağı da belli oldu.

Yeni bir dünya düzenine hazır mıyız?

Ya da başka bir deyişle ne kadar hazırız?

Günlük aktivitelerimizin bile farklı kurallarla sarmalanabileceği bir düzene nasıl adapte olacağız?

Yeni sosyal yaşamın eskisi gibi olmayacağı aşikâr.  Çocuklarımıza nelerin aynı kalıp nelerin değişeceğini nasıl açıklayacağız?

Bu noktada çocuğun genel olarak değişime karşı nasıl bir tepki verdiği, mizaç özellikleri, bilişsel seviyesi, yaş grubu etkenleri devreye giriyor. Her çocuğa yapılan/ yapılacak olan açıklamalar birbirinden farklı olacak. Kuralların yavaş yavaş esnetildiği, yeni kuralların geldiği, sosyal alanları kullanmanın farklı yollarının belirlendiği günlerde katı bir geçiş yerine yumuşak bir destek ile adaptasyon çok daha kolay olacaktır.

Peki adaptasyon en iyi şekilde nasıl sağlanır? Cevap oyunda saklı.

Oyun çocuk için hayatın provasıdır. Çocuğun bilişsel ve sosyal becerileri, değerleri ve ahlaki değerlendirmeleri anlamlandırmasını ve bunlarla kendisi arasında anlamlı bir bağ kurmasını sağlar. Çocuklar (özellikle 8 yaşına kadar) dünyayı bilişsel düzeyden çok, deneyimsel yani kendi yaşadığı ve gözlemlediği deneyimler düzeyinde anlarlar. Oyun çocuğun gelişimsel aşamalarda iyileşmesini sağlayarak, bir sonraki aşamaya sağlıklı bir psikolojik alt yapı ile geçmesini sağlar. Çocuklarımızın yeni dünya düzenine adapte olabilmesi, yaşadıkları normal dışı deneyimleri çözebilmeleri ve doğru anlamlandırmaları için oyun terapisine ihtiyaçları vardır.

Oyun terapisi, özellikle zor zamanlar geçirmiş/geçiren; büyük değişimlere maruz kalan çocuklar için gereklidir. Terapötik bir müdahale olmadığında kişiliğin önemli kısımları eksik kalabilir veya kusurlu oluşabilir. Çocuklar doğuştan iyiye ve sağlıklı olana yönelme kapasitesine sahiptirler, olumsuz deneyimler bu bütünlüğü yaralar. Çocuk terapötik bir ilişkinde, uzmanın doğru müdahalesiyle yaralandığı yerleri onarır ve sağlıklı yolda yürümeye devam eder.

Sembolik oyun becerisi, oyuncakların çocuğa göre taşıdıkları anlam ilişkileri ve terapötik yönlendirme ile çocuk çevresini, deneyimlerini anlayacak ve yaşayacağı değişimlere sağlıklı bir biçimde adapte olabilecektir.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.