Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çağımızın yaygın hastalıklarındandır. DEHB, okul öncesi dönem ve okul çağında belirgin hale gelen bir bozukluktur. Çocuk, davranışlarını kontrol etmekte ve dikkatini vermekte sorun yaşamaktadır. Ebeveynler, genellikle okul öncesi dönem için çocuklarının; dikkatsiz ve aşırı hareketli olduklarını belirtmektedirler. Ancak genellikle tanı çocuk okula başlamasından sonra konulmaktadır. Davranım bozukluğu, gelişimsel gecikmeler, öğrenme güçlükleri, tik bozuklukları ve anksiyete bozuklukları gibi bazı bozukluklar da DEHB ile birlikte görülebilmektedir. Erken tanı ve müdahale ile sözü edilen bozukluklara da müdahale edileceğinden, çocuğun gerek akademik gerek sosyal-duygusal becerileri yönden zorluk çekmemesine neden olacaktır.

 

Moxo Dikkat Ölçme Testi

MOXO NEDİR?

 

Online dikkat ölçme testi olan Moxo, 6-12 yaş çocuklar ve 13- 60 yaş arası yetişkinlerde DEHB ( Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite) tanısına yardımcı olmaktadır. Test yaklaşık olarak, çocuklarda 15, yetişkinlerde ise 18 dakika sürmektedir. Bilgisayar üzerinden yapılan MOXO Dikkat Ölçme Testi, görsel ve işitsel çeldiricilerden oluşmaktadır. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği, zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir. Moxo ile katılımcının yaş ve cinsiyete uygun olarak, normal gruba ( yaş ve cinsiyete uygun) kıyasla dört paremetrenin düzeyine de erişilebilmektedir. Her endeks için standart bir puan hesaplanmakta ve dört olası düzeyden birini sınıflamaktadır. Birinci düzey yüksek performansı, ikinci düzey standart performansı, üçüncü düzey normal dağılımdaki düşük performansı, dördüncü düzey ise normal dağılımın altındaki performansı yansıtmaktadır.

 

Simgesel olarak A (Attention – Dikkat), T (Timing – Zamanlama), I (Impulsiveness –Dürtüsellik), H(Hyperactivity – Hiperaktivite) olarak gösterilmektedir. Harflerin hemen yanındaki sayı performansın düzeyini, normal dağılım dışı olan dördüncü düzeyin yanında S (Severity-Şiddet) ise şiddet derecesini vermektedir. Günümüzde, Moxo Analytics ADHD’nin gelişimsel, bilişsel ve davranışsal bileşenlerinin her birini kapsayıcı ve ölçülebilir göstergelerle sunan tek klinik sistem olarak kullanılmaktadır.

 

Online, bilimsel-temelli ve klinik olarak onaylanmış bir sistem olan Moxo, artık ADHD teşhis ve tedavi sürecinde objektif bir teşhis destek aracı olmaktadır. Ayrıca, MOXO Analytics uzmanlara; danışanların çeşitli ADHD şikâyetlerini nasıl deneyimlediğine dair bir klinik anlayış sağlamaktadır. Ölçülen dört dikkat endeksinin tanımlanmasıyla, raporlar dikkat, hiperaktivite, dürtüsellik ve zamanlama üzerine sonuca yönelik veriler sunmaktadır. Her endeks nicel ve norma bağlı olarak ölçülmektedir. ( yaş ve cinsiyet)

 

Referanslar

 

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. Arlington, VA., American Psychiatric Association, 2013.

 

Yazgan, Y., Hiperaktif Çocuk Okulda, Doğan Kitap Yayınları, 2010.