Rukiye Vatansever

Anasayfa / Rukiye Vatansever

Klinik Psikolog Rukiye Vatansever

Çocuk, Ergen, Yetişkin, Danışman

SEMİNER VE SERTİFİKALAR

 • Rorschach, TAT yetişkin testi eğitimi- Rorschach Derneği ,halen devam etmekte
 • Gebelik ve EMDR Workshop, 2018
 • EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tekniği)2. DÜZEY EĞİTİMİ, Davranış bilimleri Enstitüsü, 2017
 • SOBECE- sosyal beceri kazandırma eğitimi, Sekoya Psikoloji,2017
 • Deneyimsel Oyun Terapisi 1. düzey, Psikoloji İstanbul, 2017
 • CAS Cognitive assessment system, İstanbul Üniversitesi,2016
 • EMDR (Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tekniği)1. DÜZEY EĞİTİMİ, Davranış bilimleri Enstitüsü, 2016
 • Psikolojik ilk yardım ve travma sonrası stres bozukluğu, KİM Psikoloji,2016
 • EMDR tekniği uygulamaları semineri- Ümran Korkmazlar, Kültür Üniversitesi,2015
 • Aile Danışmanlığı eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2015

 • Klinik Eğitim ve Psikoterapi Programı (Anksiyete bozukluklarının terapisi, duygudurum bozukluklarının terapisi, yeme bozuklukları ve dürtü kontrol bozukluklarının terapisi, somatoform bozukluklarının terapisi)- Psikiyatri Uzmanı Dr. Ömer Oluk, 2014

 • Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel-Davranışçı Terapi ve Vaka Süpervizyonu- Psikoterapist Özlem Şen, 2014

 • Travma ve Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Hipnoterapi ve Bilişsel-Davranışçı Terapi ile Müdahale Eğitimi-Psikolog Özge Devezer, 2013

 • Kuantum NLP Pratisyenlik Eğitimi- Certified Master Trainer of NLP Ralph Watson, IFCNLP fellow,2012

 • II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. 2012

 • Gelişimsel Yetersizliği Bulunan Çocuklarda Davranış Sorunları ile Başetme – Nova Özel Eğitim

Rehabilitasyon Danışmanlık- Psikolog Özel Eğitim Uzmanı Sezgin Kartal,2012

 • Psikolojide Nicel ve Nitel Yöntemler Semineri- EUROPLAT, The European  Network for Psychology Learning and Teaching – EC Erasmus Project,Sofya 2012

UYGULADIĞI TESTLER:

ÇOCUKLAR İÇİN:

 • CAS Cognitive Assessment System eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2016
 • MOXO d-CPT ADHD testi eğitimi- 2016
 • Wısc-r ve Stanford-binet zeka testi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2016
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri), Klinik ve Adli Psikoloji Derneği
 • Benton Görsel Bellek Testi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği
 • BEİER Cümle tamamlama Testi (A ve B formu)- Klinik ve Adli Psikoloji Derneği,2015
 • Goodenough Harris İnsan Çiz Testi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014
 • Luisa Duss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014
 • Kent E.G.Y Testi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014
 • Catel 2 A Zeka Testi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014
 • Burdon Dikkat Testi – Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, Psikoterapist Hatice Gözen,2014

YETİŞKİNLER İÇİN:

 • Rorschach Projektif Testi
 • TAT- Tematik Algı Testi
 • MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014
 • SCL 90-R Psikolojik Belirti Tarama Testi, Klinik ve Adli Psikoloji Derneği, 2014

YETENEK/İLGİ ALANLARI

 • İyi derece Bulgarca ve orta derecede İngilizce
 • Ofice programları (Word,Excel, MS Office, powerpoint)
 • Sanat ve tarih

DERNEK ÜYELİKLERİ

TPD- Türk Psikologlar Derneği

EMDR Türkiye Derneği

ÇATED –Çift ve Aile Terapileri Derneği

Klinik ve Adli Psikoloji Derneği

İş Deneyimi

 • PEDAMED Çocuk, Genç ve Aile Akademisi, 2014-2015
 • İdea Psikolojik Danışmanlık, 2016-

STAJ/GÖNÜLLÜ İŞLER

 • Bahçelievler SEVGİ EVİ- Kronik Psikotik Bozuklukların sosyalleştirilmesine yönelik merkez

(Gönüllü staj)

 • Dr.Nihat KAYA

DEPAM Depresyon ve Panikatak Merkezi (Staj)

 • Ekol Psikolojik Danışma Merkezi (Staj )
 • ‘St.Naum’ Universite hastanesi (öğrenci stajyer)

Eğitim Bilgileri

 • Yüksek Lisans

Sofya ‘Sv. Kliment Ohridski’ Üniversitesi

Klinik Psikoloji/ Tezli  (2011 –2013)

 • Lisans

Sofya‘Sv. Kliment Ohridski’ Üniversitesi

Felsefe Fakültesi, Psikoloji Bölümü( 2006 – 2010)

 • Lise Bahçelievler Lisesi                                                            

YÜKSEK LİSANS TEZİ: ‘Yabancı kültürlere adaptasyon süreçleri ve aile ilişkileri ‘