Bireyin kendini huzursuz, umutsuz, karamsar, geleceğine yönelik endişeli hissettiği durumdur mutsuzluk hali. Günlük yaşantısından keyif alamadığı, karşılaştığı “sıradan” sorunlara dahi oldukça huzursuz ve karamsar yaklaşımla eğildiği, duygusal olarak gün içinde hızlı iniş-çıkışlar yaşayarak tepkilerini kontrol edememesi ile kendini daha çok içe kapanma ile göstermesidir.

Havaların açtığı, enerjinin arttığı bir dönem olmasına rağmen yaz mevsiminde “renksiz” hissedişlerin, üzgün ifadelerin süreklilik alışı, yaşama enerjisinin azalması, etrafında olup bitene karşı “ilgisiz ve hissizleşme” ile yoğunluk kazanması, bireyin mutsuzluğunu daha derin yaşamasına neden olacaktır. Dolayısıyla, birey yaşamında hiçbir olumlu durumu göremez, olumsuz olana dikkatini verdiğinden yaşamına dair değer bir şey bulamayacaktır. Çevresine mutlu insan görünümünü sunması, özellikle mükemmeliyetçi bir kişiliğe sahipse ya da insan ilişkilerinin yoğun olduğu bir iş alanında çalışmaktaysa bu maskelenme ile hayatına devam ediyor olması kişiyi daha güçsüzleştirecektir. Zaman içinde de, bireyde mutsuzluğun kronikleşmesine sebep olacaktır. Hayatın yaşam döngülerinden ötürü etkilenen ruhsal dünya, destek alınmadıkça kemikleşecektir. Biten bir ilişki, terfi beklenilirken işte bir türlü değişmeyen statü sabitliği, yaşanılan bir ihanet, yakın birinin vefatı, boşanma süreci, kötü giden cinsel yaşam, plan dışı başarısızlıklar, bireysel hastalıklar, maddi kayıplar vb durumlar mutsuzluğun temelini oluşturmaktadır.

 

Ya hep ya hiç düşünceleri, olumsuzluklar karşısında bireyin kendini “kurban” ilan edişi, kimseye güvenilmeyeceği, sabit fikirlilik, çevreyle kendi yaşamına yapılan yoğun karşılaştırma, hayatının her alanına yapılan yoğun kontrol etme arzusu problemi çözebilmek yerine daha karmaşıklaştıracaktır. Bundan ötürü, sürecin daha sağlıklı ilerlemesi, kurulan iletişimin doğru olabilmesi, verilen kararların daha emin alınıyor olabilmesi adına psikolojik desteğin zamanında alınması gerekmektedir. Aksi halde, süreç daha kemikleşecek, mutsuzluk hali daha kronikleşecek, kişinin negatif anıları daha çok birikeceğinden umutsuzluğunun artmasına, yanlış müdahaleler yapmasına neden olacaktır. Bu da sonradan alınacak psikolojik destek sürecini daha uzatacaktır.