Uzman Psikolog Sinem Cankardaş Nalbantçılar

Ergen & Yetişkin Danışmanı

Uzman Psikolog Sinem Cankardaş Nalbantçılar psikoloji lisans eğitimini Ege Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını Klinik Sağlık Psikolojisi alanında Okan Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimine 2013 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladı. Ders dönemini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptı. Halen doktora eğitimine devam eden Cankardaş, Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu danışmanlığında Yakın İlişkide Psikolojik Şiddet, TSBB ve Depresyon konusu üzerinde tez çalışmasını sürdürmektedir.

Klinik Sağlık Psikolojisi alanında uzmanlığı olan Sinem Cankardaş Nalbantçılar, lisans eğitimi sürecinde Ege Üniversitesi Hastanesi Yetişkin Psikiyatrisi biriminde staj yaptı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel eğitim merkezinde bir yıl süre ile görev aldı. Florance Nightingale Hastanesi İnme Ünitesinde uzmanlık stajını tamamladıktan sonra Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliği ile yürütülen bir proje kapsamında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji biriminde yatılı tedavi görmekte olan çocuk ve anneleri ile psikoterapi çalışmalarını yürüttü. Uzmanlığını aldıktan sonra Çocuk İhmali ve İstismarı üzerine dokuz Balkan ülkesinin katıldığı bir Avrupa Birliği Projesinde Proje Asistanı olarak yer aldı. Neuro-feedback ve Bio-feedback uygulamaları yapan özel bir merkezde dikkati arttırma ve kaygı düzeyini azaltmaya yönelik çalışmalar yaptı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sağlık ve istismar ile ilgili seminerler verdi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde doktora eğitimi ders sürecinde bilişsel ve ruhsal değerlendirme ve psikoterapi süreçlerinde görev aldı.2015 yılından beri İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmakta;lisans düzeyinde Klinik Psikoloji, Çocuk Psikopatolojisi, Psikoterapi Teorileri gibi alan dersleri; yüksek lisans düzeyinde ise terapist adaylarına Süpervizyon vermektedir. Ayrıca özel bir klinikte psikoterapi hizmeti vermektedir.

Uzm. Psk. Sinem Cankardaş, Doç. Dr. Azmi Varan tarafından verilen Tematik Algı Testi Uygulama ve Analiz,  Transaksiyonel Analiz seminer ve workshoplarına katılmıştır.Dr.William J. Hiebert tarafından verilen boşanma ve aile süreçleri ile ilgili workshopa katılmıştır.Bilişsel-davranışçı terapilerin klinik uygulamaları üzerine Doç. Dr. Ebru Şalcıoğlu’ndan eğitim almış olup bilişsel davranışçı terapiüzerine çalışmalarını sürdürmektedir.Şiddet, istismar, ihmal ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri, cinsel davranış,bilişsel davranışçı terapi, depresyon ve kaygı ile ilişkili bozukluklar, takıntılar özel ilgi alanlarıdır.

Akademik Yayınlar

 • Ince, B. &Cankardas-Nalbantcilar, S. (2016, November). A Review Study on the Effectiveness of Behavioral Interventions for Pediatric Sleep Disorders. Accepted as an oral presentation at theII International Congress of Clinical Psychology with Children and Adolescents, Barcelona, Spain.
 • Cankardas-Nalbantcilar, S.,Sofuoglu, Z., Oral, R., &Ince, B. (2016, November). Case based surveillance child sexual abuse study in Turkey: Four proviences sample. Accepted as an oral presentation at theII International Congress of Clinical Psychology with Children and Adolescents, Barcelona, Spain.
 • Sofuoğlu, Z., Sarıyer, G., Aydın, F., Cankardes, S., Kandemirci, B. (2016). Child Abuse and Neglect Among Children Who Drop Out of School: A Study in Izmir, Turkey. Social Work in Public Health, 31(6): 589 – 598.
 • Cankardeş, S., Tosun, A. (2014). Gençlerde Sağlık İnanç Modeli Yaklaşımı Çerçevesinde Kondom Kullanmayı Etkileyen Faktörler. Türk Psikoloji Dergisi, 31(77):42-45.
 • Dedecan, I., Cankardaş, S. (2015). Sexsomnia Studies in Turkey: A Literature Review. 14th European Psychology Congress, 7 – 10 Jul 2015, Milano, Italy, Oral Presentation.
 • Sofuoğlu, Z., Cankardeş, S., Aydın, F., Kandemirci, B. (2015). Family Related Variables as a Risk Factor for Negative Childhood Experiences in Three Provinces of Turkey. 14th European Psychology Congress, 7 – 10 Jul 2015, Milano, Italy, Poster Presentation.
 • Sofuoğlu, Z., Oral, R., Aydın, F., Cankardeş, S., Kandemirci, B., Halıcıoğlu, O., Akşit, S. (2014). Türkiye’nin Üç İlinde Olumsuz Çocukluk Çağı Deneyimleri Epidemiyolojik Çalışması. Türk Pediatri Arşivi, 49: 47 – 56.
 • Sofuoğlu, Z., Aydın, F., Cankardeş, S., Halıcıoğlu, O. (2012). Pilot testing of ISPCAN Child Abuse Screening Tools-Child (ICAST-C) in Turkey: A Sample of High School Children. 19. ISPCAN Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi Poster Bildiri
 • Halıcıoğlu, O., Koç, F.U., Sofuoğlu, Z., Tomba, A., Aydın, F., Kandemirci, B., Cankardeş, S. (2012). Knowledge and Experiences of Guidance Counselors in İzmir About Child Abuse and Neglect. 19. ISPCAN Çocuk İstismarı ve İhmali Kongresi Poster Bildiri 
 • Sofuoğlu,Z., Aydın, F., Cankardeş, S., Kandemirci, B., Halıcıoğlu, O. (2012). ISPCAN Çocuk İstismarı ve İhmali Tarama Araçları- Çocuk Versiyonu (ICAST-C) Pilot Çalışması: Lise Öğrencileri Örneklemi. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi Poster Bildiri.
 • Sofuoğlu, Z., Bal, İ.Ü., Aydın, F., Cankardeş, S., Kandemirci, B., Kutmen, G., Halıcıoğlu, O., Koç, F., Tomba, A., Dere, S., Sofuoğlu, T. (2012). İzmir’de Çocuk İstismarı ve İhmali Balkan Epidemiyolojik Çalışması’nın (BECAN) Veri Toplama Aşaması. 2012 Ulusal Çocuk Acil Sağlık Kongresi Poster Bildiri.
 • Sofuoğlu, Z., Aydın, F., Cankardeş, S., Koç, F., Halıcıoğlu, O. (2012). ISPCAN Çocuk İstismarı ve İhmali Tarama Araçları-Çocuk Versiyonu (ICAST-C) Pilot Çalışması: Lise Öğrencileri Örneklemi. 2012 Ulusal Çocuk Acil Sağlık Kongresi Sözel Bildiri.

İş Deneyimi

 • İstanbul Arel Üniversitesi / Fen- Edebiyat Fak. / Psikoloji Bölümü

Görev:Öğretim Görevlisi    Şubat 2015 / …

 • Etkin Performans

Görev: Klinik Psikolog     Ocak 2013/ Haziran 2013

 • İzmir Acil Ambulans Hekimleri Derneği

Görev:Proje Asistanı      Ocak 2012 – Ocak 2013

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi / Ruh ve Sinir Hastalıkları Polikliniği

Görev: Görüşmeci                 Ekim – Kasım 2011

 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Çocuk Hematoloji Birimi

Görev: Psikolog                  Şubat 2011 – Temmuz 2011

 • Florance Nightingale Hastanesi / İnme Ünitesi

Görev: Psikolog               Eylül 2010 – Ocak 2011

 • Göksenin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Görev:Psikolog                     Ocak 2010 – Ocak 2011

 • İzmir Ticaret Odası / Kamu Araştırmaları

Görev: Anketör                   2008 – 2009

 • Ege Üniversitesi Hastanesi Yetişkin Psikiyatrisi Bölümü – İzmir

Görev: Stajyer                  Temmuz 2008

Eğitim Bilgileri

Doktora              : İstanbul Arel Üniversitesi                Klinik Psikoloji (yatay geçiş/ 2015 -….)

Adnan Menderes Üniversitesi          Klinik Psikoloji (2013 -2015)

Yüksek Lisans     : Okan Üniversitesi                     Klinik Sağlık Psikolojisi/Tezli (2009 -2013)

Lisans               : Ege Üniversitesi                              Psikoloji Bölümü  ( 2004 – 2009)

Lise                   :60. Yıl Anadolu Lisesi                     (1997 – 2004)