Uzman Psikolog Irmak ARSLAN

Cinsel terapi – Yetişkin, Çift ve Aile Psikolojik Danışmanlık

Irmak ARSLAN, lise eğitimini Pertevniyal Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. Lisans eğitimi süresince Prof.Dr.  Fatih KÖKSAL’ınyönetiminde Öğrenme Laboratuarında çalışmıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Ergen Psikiyatri Servisinde staj yapmıştır. Okan Üniversitesinde Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını; Kronik Böbrek Yetmezliği olan hastalarla çalışarak yazdığı “Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği C Formu: Türkiye Geçerlik-Güvenirlik Çalışması” adlı teziyle bitirmiştir.

Hemodiyaliz hasta grubuyla yürüttüğü çalışmaların yanısıra, bir obezite merkezinde psikodestek çalışmaları, 0-5 yaş arası nörogelişim takibi odaklı anne eğitimi çalışmaları  yürütmüştür. Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, Lisans Düzeyinde İnsanda Cinsellik ve Sağlık Psikolojisi dersleri vermiştir. Halen, bir Çocuk Destek Merkezinde idarecilik yapmakta,madde bağımlısı ve suça sürüklenen ergenlerle çalışmaktadır. Meslek elemanlarına yönelik psikososyal destek eğitimleri vermektedir. Ayrıca, özel bir danışmanlık merkezinde psikoterapi hizmeti vermektedir.

Aldığı eğitimler arasında  Gottman Çift Terapisi I.Düzey, Cinsel Terapi, Hastalık Sürecinde Kayıp ve Kazançlar, Boşanma Süreciyle Başa Çıkma, Bilişsel Davranışçı Terapi, Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları Tanı Koyma Becerileri yer almaktadır.

Çalışma alanları arasında, cinsel sağlık- bilgilendirme, cinsel işlev bozuklukları, ilişki yönetimi çift ve aile terapisi, stresle başa çıkma, öfke yönetimi, etkili iletişim, kilo yönetimi ile ilgili psikodestek sağlanması, kronik hastalıklarla başa çıkma / hastalık yönetimi ve aile ilişkileri bulunmaktadır.

Akademik Yayınlar:

Dedecan, I.,Cankardaş, S. (2015). SexsomniaStudies in Turkey: A LiteratureReview. 14th EuropeanPsychologyCongress, 7 – 10 Jul 2015, Milano, Italy, Oral Presentation.

Dedecan, I., Dündar, S. (2015).  Madde kullanımı riskli davranışların neresinde? Bir sıralama araştırmasının ön bulguları, 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 10-12 Aralık,Edirne, Poster Bildiri.

Krespi, M.R., Arslan, I. (2014). MultidimensionalHealthLocus Of Control Scale C Form: A ReliabilityandValidityStudy, Journal of PsychologicalCounselingandEducation, 1(1), 45-67.

Arslan, I. (2013). Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği C Formu: Türkiye Geçerlik-Güvenirlik Çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi.

Arslan, I.,Krespi M.R. (2013). “MultidimensionalHealthLocus Of Control Scale C Form: Turkish Adaptation Study” Poster Presentation, EuropeanCongress Of Psychology, Stockholm.

Arslan, I.,Oner, S., & Sanlı, I. (2009). Women in Math: Doestheworkingmemorymediatetherelationshipbetweenstereotypethreatandwomen’smathperformance? Unpublishedmanuscript, Boğaziçi University, İstanbul.

Arslan, I.,& Dikmelik, E. (2008). Blockingeffectandsecond-orderconditioning in Japanesemalequails. Unpublishedmanuscript, Boğaziçi University, İstanbul.

Arslan, I. (2008). “Erkek Japon Bıldırcınlarında İkincil Koşullanma ve Bloklama Etkisi” XIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Sözel bildiri,10-13 Temmuz, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

 Uzman Psikolog Irmak Arslan

Uzman Psikolog Irmak Arslan

İş Deneyimi:

26.09.2016-                            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Tepekent Çocuk Destek Merkezi Kuruluş Müdür V.

07.2014- 26.09.2016              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı – Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi Psikolog

04.2014-                                 İSDEM Psikolojik Danışmanlık Merkezi  Psikoterapist

11.2012- 07.2014                   Kumsal GELİŞİM Danışmanlık – Dil & Konuşma – Özel Eğitim Psikolog/Eğitim Koordinatörü – Aile Danışmanlığı, Aile Eğitimleri, Paylaşım Grupları, Bireysel Eğitimler

02.2012 – 04.2012                 Kindyroo – The International EarlyChildhood Development & Learning Academy Eğitmen / Psikolog

11.2011 – 02.2012                 Bakırköy Kadın Meclisi – Danışma Evi  Psikolog (kadın & çocuk bireysel danışmanlık; psikoeğitim)

08.2011 – 10.2011                 Dr. Gürkan Kubilay Obezite Merkezi Sağlık Psikologu (Bireysel görüşmeler, motivasyon çalışmaları, hasta takip, bilimsel araştırmalar-çeviriler, “Dr. Gürkan Kubilay ile Sağlık” TV programı asistanlığı)

10.09.2010- 26.04.2011         Avcılar Hospital – Hemodiyaliz Birimi Sağlık Psikologu (Hasta- personel ilişkileri, aile ilişkileri yönetimi; başaçıkma; hastalık yönetimi)

02.2010 – 09.2010                 Şirin Yuvam Anaokulu Okul Psikologu