H. Şeyma Mert Kömürcü

Home / H. Şeyma Mert Kömürcü

Uzman Psikolog Duygu Yüksel

Yetişkin, Aile ve Çift

Lisans eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde Mevlana Üniversitesi’nde bitirdikten sonra Aile Eğitimi ve Danışmanlığı alanındaki yüksek lisansını Evlilik İstikrarı Üzerinde Affediciliğin ve Başa Çıkma Becerilerinin Yordayıcılığı konulu tezi ile Fatih Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2016 yılında Marmara Üniversitesi’nde başlamış olduğu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora eğitimine halen devam etmektedir.

 

Sistemik ve Çözüm Odaklı Modelleri temel alarak yürüttüğü seanslarının başlıca çalışma alanları; Evlilik Öncesi Danışmanlığı, Aile İçi İletişim Sorunları, İlişki Sorunları, Evlilikte Yaşanan Cinsel Sorunlar, Boşanma Danışmanlığı, Evlilikte Sorunla Başa Çıkma Becerileri alanlarıdır.

 

 • Peabody Resim Kelime Tanıma Testi,
 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi,
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi,
 • Resim Çizme Testleri,
 • Kohs Küpleri Zeka Ölçeği,
 • Frostig Görsel Algı Testi ve
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) testlerini uygulamaktadır.

 

 • Aile Terapisinde Güncel Uygulamalar Eğitimi,
 • Beden Dili Eğitimi (Riccon İlhan Doğan’dan),
 • Sosyal Beceri Eğitimi,
 • İşaret Dili Eğitimlerini almıştır.

 

Akademik Yayınlar

 

 • Mert, H.Ş. (2016). Evlilik İstikrarı Üzerinde Affediciliğin ve Başa Çıkma Becerilerinin Yordayıcılığı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • Mert, H.Ş. ve Tanrıkulu, T. (2016). Evlilikte Affediciliğin Evlilik İstikrarı Üzerindeki Yordayıcılığı. I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi Bildiri Özetleri kitabı içinde (ss. 215-216). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi.
 • Aslan, M., Yıldız, M. ve Mert, H.Ş. (2016). Narsistik Kişilik İle Affedicilik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İKSAD Kongresi bildiri kitabı içinde. Hatay: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü.
 • Aslan, M., Yıldız, M. ve Mert, H.Ş. (2016). Psikolojik Danışmanlarda Yaşamın Anlamı Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İKSAD Kongresi bildiri kitabı içinde. Hatay: İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü.

 

İş Deneyimi

Eğitim Bilgileri

 

 • Doktora Eğitimi

Marmara Üniversitesi (2016- ) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

 • Yüksek Lisans Eğitimi

Fatih Üniversitesi (2014-2016)

Aile Eğitimi ve Danışmanlığı / Tezli (2014-2016)

 

 • Lisans Eğitimi

Mevlana Üniversitesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (2010-2014)