Gizem Gerdan

Home / Gizem Gerdan

Uzman Psikolog Gizem GERDAN

Çocuk, Ergen ve Yetişkin Danışman

1988 İzmir doğumlu olan Gizem GERDAN, Lisans Eğitimini; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünü Fakülte ve Bölüm birincisi olarak tamamlamıştır. Yüksek Lisans Eğitimini ise; Genel Psikoloji Programının Klinik Nöropsikoloji alt alanında öğretim görevlisi olarak çalıştığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Şu an öğretim görevlisi kadrosunun yanı sıra Klinik Psikoloji alanında Arel Üniversitesinde Doktorasını yapmaktadır.

Uzmanlık alanı klinik nöropsikoloji olup (clinic neuropsychology), bilişsel davranışçı terapi (cognitive behavior threapy) uygulamalarının yanı sıra beyin-davranış-bilişsel işlevler (zihinsel süreçler) temelli değerlendirmeler ve uygulamalar yapmaktadır.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), Sosyal Kaygı, Fobi, Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, kişilik bozuklukları (Borderline, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu), yas, depresyon terapi uygulamaları bağlamında çalıştığı alanlardır.

Epilepsi, Multipl Skleroz (MS), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) alanlarında nöropsikolojik değerlendirme (beyin alanlarına duyarlı testler ile zihinsel süreçleri değerlendirme) yapmaktadır.

Nöropsikolojik değerlendirme perspektifinde dikkat ve dikkat türlerini (odaklanmış, sürdürülebilir dikkat, karmaşık dikkat), bellek ve bellek türlerini, uzaysal algılamayı, görsel-uzaysal becerileri değerlendirme-ölçme alanında uzmanlığı da bulunmaktadır. Bunun yanı sıra muhakeme, problem çözme, bilişsel/zihinsel esneklik, karar verme, bilgiyi kısa süreli muhafaza ederken üzerinde işlem-uygulama yapabilme, tepki kontrolü ve planlama gibi yönetici işlevler (amaç yönelimli birbiriyle ilişkili biz dizi beceriler) olarak ifade edilen bir dizi beceriyi çocuk, ergen ve yetişkinde değerlendirmektedir.

Epilepsi, Multipl Skleroz (MS), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB) alanlarında nöropsikolojik değerlendirme yapmaktadır.

Çocuk, Ergen ve Yetişkinlere Yönelik Uygulanan Klinik Uygulamalar

MMPI- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Testi (Sadece Yetişkin): Psikopatolojilere duyarlı olan çok yönlü bir testtir. Test depresyon, Hipokondriazis (hastalık hastalığı), Histeri (konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik (cinsel konular ),Paranoya (şüphecilik), Psikasteni (saplantı-takıntı), Şizofreni, Hipomani (duygu durum bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük (çekingenlik) gibi alanlarda değerlendirme sağlar.

Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Fobi gibi kaygı bozukluğunu değerlendirmeye yönelik psikiyatrik ölçekler
Zeka Testi ve Çocuk Değerlendirme
Dikkat ve dikkat türlerine duyarlı nöropsikolojik testler (Karmaşık, Odaklanmış, Vijilans) (Çocuk, Ergen, Yetişkin)
Bellek ve Bellek Türlerine duyarlı nöropsikolojik testler (Çalışma Belleği, Episodik, Semantik vb.) (Çocuk, Ergen, Yetişkin)
Yönetici İşlevlere Duyarlı Nöropsikolojik Testler (Bilişsel esneklik, Problem Çözme, Muhakeme, Bozucu Etkiye Direnç vb.) (Çocuk, Ergen, Yetişkin)
Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları (Ergen, Yetişkin)

İş Deneyimi

Yüksel Psikolojik Danışmanlık -2018

Şişli Mental Klinik- 2017

Medipol Hastenesi (Bağcılar) Nöropsikolojik Destek Hizmeti – (Epilepsi Cerrahisi Desteği)- 2016-Halen

Üniversiteler Arası Psikoloji-Psikiyatri-Nöroloji Alanında Proje-Seminer Asistanlığı-2014-Halen

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Anabilimdalı Öğretim Elemanı- 2014-Halen

(Yök personeli) (Şuan İstanbul Arel Üniversite’nde görevlendirmeli)

Eğitim

Lise                        :Avni Akyol Fen Lisesii

Lisans                    :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yüksek Lisans       :Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genel Psikoloji /Klinik  Nöropsikoloji alanında   uzmanlaşma

2017-Halen             Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora (Burs)

Stajlar

İzmir/Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nöroloji-Stajyer psikolog- 2012

Samsun/ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Şizofreni Kliniği-Stajyer psikolog-2013

Adana/ Çukurova Üniversitesi Psikiyatri Polikliniği-Stajyer psikolog-2013

Eğitimler -Konferanslar-Labaratuar Görevleri

Haziran 2014                     Ulusal Psikoloji Kongresi, Samsun/Türkiye

Haziran 2014                     Cinsel İşlev Bozuklukları Pratik Uygulamalar Çalıştayı (Workshop)

Ekim 2014                         Çocuk Değerlendirme Eğitimi (psikolojik testler ve klinik gözlem)

Ağustos 2015                    İzmir Ekonomi Üniversitesi Zihin, Davranış ve Beyin Araştırmaları Laboratuarı Uygulamaları

Mayıs 2015                       Travma ve Yas Psikolojisi Eğitimi

Haziran 2015-2018           Nöropsikolojik Testler Eğitim Asistanı ve Süpervizyon

Haziran 2016                    Ulusal Psikoloji Günleri

2016-2017                        Ms Derneği Sempozyumları Davetli Konuşmacı ve Katılımcı

Haziran 2017                    WISC-IV Zeka Testi Eğitimi

2017-Halen                       Bilişsel Davranışçı Terapiler